10 BAGAY NA DAPAT NA MALAMAN NG MGA RESIDENTE ABOUT EMIRATES ID

2016-0106-Emirates-ID-Cards-Can-Now-Be-Used-for-Health-Insurance-Benefits

10 BAGAY NA DAPAT NA MALAMAN NG MGA RESIDENTE ABOUT EMIRATES ID

  1. Huwag i-tamper tulad ng pagbura or may ibahin sa ID card
  2. Kailangang dalhin ang id card sa lahat ng oras
  3. Sundin ang mga petsa at legal na procedure sa pag pa-renew, pag palit or pag deliver ng ID card
  4. I-report kaagad kung meron changes sa mga detalye sa ID card, sa loob ng isang buwan
  5. Kung mawala ang ID card i-report kaagad sa mga Emirates ID service points sa loob ng 7 araw
  6. Mag –apply ng replacement kung may damaged or nawalang ID card
  7. Report kaagad sa mga Emirates ID service point kung may damage ang ID card
  8. Ang ID card ay hindi dapat iwanan kahit saan na organization, maliban kung may court order
  9. Kung may makita kayong Emirates ID card, please return it sa pinakamalapit na Emirates ID service points or police stations
  10. Lahat na mga may ari ng Emirates ID card , dapat sundin lahat na nabanggit na direction

 
GET IN TOUCH

SELECT STATION
on air